光模块SFP/SFP+/XFP/RJ45/GBIC
10G 10km SFP+ 1310nm LR
万兆光模块双纤10km SPP31192-LRT 10G SFP+ Optical Transceiver, 10km Reach ...
10G 2km SFP+ 1310nm
万兆光模块双纤2km SPP31192-02T 10G SFP+ Optical Transceiver, 2km Reach LC
1.25G 80km 1550/1310nm
千兆单纤光模块80km 1550/1310nm SBP5324-L8xx 1.25G SFP Optical Transceiv...
1.25G 80km 1310/1550nm
千兆单纤光模块80Km 1310/1550nm SBP3524-L8xx 1.25G SFP Optical Transceiv...
1.25G  60km 1550/1310nm
千兆单纤光模块60km 1550/1310nm SBP5324-L6xx 1.25G SFP Optical Transceiv...
1.25G 60km 1310/1550nm
千兆单纤光模块60Km 1310/1550nm SBP3524-L6xx 1.25G SFP Optical Transceive...
1.25G 20km 1550/1310nm
千兆单纤光模块20km 1550/1310nm SBP5324-L2xx 1.25G SFP Optical Transcei...
1.25G 20km 1310/1550nm
千兆单纤光模块20km 1310/1550nm SBP3524-L2xx 1.25G SFP Optical Transceive...
1.25G 300m 1550/1310nm
千兆单纤光模块300m 1550/1310nm SBP5324-03xx 1.25G SFP Optical Transcei...
1.25G 300m 1310/1550nm
千兆单纤光模块300m 1310/1550nm SBP3524-03xx 1.25G SFP Optical Transcei...
1.25G 120km 1550nm
千兆光模块1550nm,120km SFP5524-12xx 1.25G SFP Optical Transceiver, 12...
1.25G 80km 1550nm
千兆光模块1550nm,80km SFP5524-L8xx 1.25G SFP Optical Transceiver, 80k...
1.25G 40km 1550nm
千兆光模块40km 1550nm SFP5524-L4xx 1.25G SFP Optical Transceiver, 40km...
1.25G 40km 1310nm
千兆光模块40km 1310nm SFP3124-L4xx 1.25G SFP Optical Transceiver, 40...
1.25G 20km 1310nm
千兆光模块20km,1310nm SFP3124-L2xx 1.25G SFP Optical Transceiver, 20k...
155M 3km 1310/1550nm
百兆单纤1310/1550nm,3km SBP3503-03xx 155Mbps SFP Bi-Directional Transc...
 首页  上一页 12 下一页  尾页     跳转至: 页     确 定 
 
销售部
 
QQ  客服②号
QQ  客服①号